Digitala Seniortorget - vägen till ett hälsosamt åldrande

Genom Digitala Seniortorget kan kommuner, på effektiva sätt hjälpa sina seniorer att hitta fram till, och inspireras av trevliga hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med andra. 


Boka 30 minuters demo av Digitala Seniortorget.


Intresserad av att titta närmare på installationer?

Här är en länk till Umeå kommuns Digitala Seniortorg:  

https://seniortorget.umea.se/